วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งที่ 7/2566 โดยมีดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช เป็นประธานอนุกรรมการ นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว : นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ