วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting