วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมประชุมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมี ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1, นายบุญเพชร วันนา, นายศิวะ ทาทราย และนางประภัสสร เณรศิริ เป็นคณะกรรมการประเมิน