ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566