ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ชลบุรี เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901684833295_1.pdf