ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/32007002931781701231850_1.pdf