ประกาศสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ https://drive.google.com/file/d/1MOrlEQCQDXSAhmSGF-GyL4kINv0en6i0/view?usp=sharing