ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ประกาศ : http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901678287334_1.pdf

ใบสมัคร http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901678287334_2.pdf