ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/32007002931781677723868_2.pdf