ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901675409504_1.pdf