ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/39002004869731684141209_1.pdf