ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ประกาศคณะกรรมการศึกษาจังหวัดชลบุรี

http://www.amss.chon3.go.th/…/32007002931781657544735_1…

ใบสมัครและเอกสารการสมัคร

http://www.amss.chon3.go.th/…/32007002931781657544735_2…

CBIPEO.MOE.GO.TH