ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3