ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี https://drive.google.com/file/d/1hJLJ36iLqEf73MknX63WgILUOQoaiwB8/view?usp=sharing