ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/39002004869731669794339_1.pdf