ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกลม http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/39002004869731650596202_1.pdf