ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีhttps://drive.google.com/file/d/13V5f67z8RloaQCjwOn0EvJ68Db6Cxg7N/view?usp=sharing