ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักครูและโรงอาหาร

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901678872691_1.pdf