ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901693555984_1.pdf