ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14403001409111644200559_1.pdf