วันที่ 11 ตุลาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ได้จัดพิธีและกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีนางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี

กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย การวางพวงมาลัยและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  89  วินาที