วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ และคณะจากศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในการใช้หลักสูตรทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ภายใต้การดำเนินงานของนายสมมาตร นธีวนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม