วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มอบหมายให้ นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๕ พร้อมด้วยนางพัชรา บุรีเทศน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโค้งดารา ภายใต้การบริหารงานของนางสาวภิญประภา จันทะบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโค้งดารา https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านโค้งดารา

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ