วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผอ.สพป.ชบ.๓ ได้มอบหมายให้ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๕ พร้อมด้วยนางพัชรา บุรีเทศน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ