วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผอ.สพป.ชบ.๓ ได้มอบหมายให้ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๕ พร้อมด้วยนางพัชรา บุรีเทศน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ภายใต้การบริหารงานของนางนิภาวรรณ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ