วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 มอบหมายให้นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสัญชัย ฉลาดคิดประธานกลุ่มศรีราชา 1 และนางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านชากยายจีน ภายใต้การบริหารงานของ นางสาวกรุณวดี โคตรเครื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากยายจีน และคณะครูโรงเรียนบ้านชากยายจีน https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านชากยายจีน

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ