วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 มอบหมายให้นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง ภายใต้การบริหารงานของนางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคันทรง และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาคันทรง https://www.facebook.com/chon333

ภาพ : ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านเขาคันทรง

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ