วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 4 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่2/2564 ณ โรงเรียนวัดพระประทานพร ภายใต้การบริหารงานของ นายสุรจิต จิตรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดพระประทานพร