วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวภิญประภา จันทะบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดาราพร้อมด้วยคณะครูร่วมกันสรุปผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ อนุบาล ครูแจกในงาน และบันทึกคลิปวีดิโอการสอน ส่งงานทางกลุ่มไลน์ นักเรียนเข้าเรียนร้อยละ 90 ส่งงานทางกลุ่มไลน์ ป.1-3 ครูแจกใบงาน และบันทึกคลิปวีดิโอการสอน ส่งงานทางกลุ่มไลน์ นักเรียนเข้าเรียนร้อยละ 70 ส่งงานทางกลุ่มไลน์ ป.4-6 ครูสอนเนื้อหาโดยในรูปแบบ Microsoft Team นักเรียนเข้าเรียนร้อยละ 80 ส่งงานทางกลุ่มไลน์ ปัญหา คือ ค่าใช้จ่ายในการเติมอินเตอร์เน็ตและเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง