วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 และนายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม และนางสาวศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 นิเทศและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19 )ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ภายใต้การบริหารงานของ นายอรรถกฤต แป้นเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ