คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกได้เข้าร่วมงานพิธีเททอง          หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ณ มณฑลพิธีวัดพันเสด็จนอก ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา     จังหวัดชลบุรี และช่วงบ่ายคณะครูได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก