นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก