นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer รอบ 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6