วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งประชาชนเข้าวัดในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างศีลธรรมและพื้นฟูประเพณีการเข้าวัด โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกกุศล สว.กว. (หอฉัน) วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี