วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะครูจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาของระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นักเรียนชั้นประถม ป.1-3 ไปทัศนศึกษาที่สวนนงนุช โดยขึ้นรถไฟไป ณ สถานนีรถไป บางละมุง เเละ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ SF Cinema Terminal 21 Pattaya และ สวนน้ำพัทยาปาร์ค.เวลา 10:00 น. รับชมภาพยนตร์แฟนตาซี เรื่องjurassic world dominion เวลา 13.30 น. ไปทัศนศึกษาที่สวนน้ำ พัทยาปาร์ค