วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภายใต้การนำของนายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

พร้อมกันนี้นางสาวบุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สพป.ชลบุรี เขต 3