วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นำโดยนายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการทำงาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 https://photos.app.goo.gl/qRJpB7VLHZxR7reU9