วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
คณะครู เเละ นักเรียน ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนศรีมาน่าน สพป น่าน เขต 1
ได้มีกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม 3 ดาว ทางโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานทุกท่าน