วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ และการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง” ปีการศึกษา 2565 และเยี่ยมชมผลงานของครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรม ภายใต้การดำเนินงานของนางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ณ โรงอาหารหลังใหม่ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

ภาพ:นางสาวนุสรา ลีนาค
ข่าว:นาวสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ