วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย พร้อมคณะครู เเละ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองหัวเเรด ได้ตรวจ
เลือดให้กับนักเรียนเพื่อหาความเข้มข้นของเลือดจากภาวะโลหิตจาง โดยได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 ด้วยการตรวจรูปแบบ atk (atigen test kids) ผลการตรวจ ATK เบื้องต้นพบว่า นักเรียน ผลเป็นลบ (-) ทุกคน 100 %