วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เพื่อตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (GEP) General English Program ชั้นป. 2 และชั้นป. 3 ภายใต้การบริหารงานของนายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

ภาพ:ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ