วันที่ 10 มกราคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งกราด ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนที่จะเข้าประกวดแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้คำแนะนำและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ นางสาววาทินี พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด