วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนจุกเสม็ด ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีนาง เยาวรัตน์ พุทธสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุกเสม็ด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนจุกเสม็ด ให้การต้อนรับ

ภาพ:ขอบคุณภาพโรงเรียนจุกเสม็ด

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ