วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนวัดโป่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการประสานงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการจัดสอบ โดยการดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566