วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านเขาหิน-นิกรราษฎร์บำรุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการประสานงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการจัดสอบ โดยการดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566