วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพ ร่างกาย จิตใจ และความสามารถ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ซึ่งทางโรงเรียนได้บริหารการจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ บริเวณอาคารเรียนสะอาดเรียบร้อยดี โดยมี นายสงครามชัย ดาบจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดนาพร้าว และคณะครูให้การต้อนรับ