วันที่ 10 มกราคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการในการจัดงานวันครู เข้าตรวจสถานที่ในการจัดงานสำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมนงนุชเทรดดิชั่น ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี