วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ได้ต้อนรับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งลงพื้นที่ ตรวจราชการกรณีปกติ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ : นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ