โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ ได้ดำเนินการมอบเงิน 2,000 บาท ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งมอบเงินเยียวยาให้แก่ ผู้ปกครองครบ 100%