วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยทีม ฉกชน.สพป.ชบ3 ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเบื่องต้นให้แก่ครอบครัวของนักเรียน จำนวน 3,000 บาท

เวลา 11.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้รับรายงานจากโรงเรียนบ้านสัตหีบ ว่าเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บ้านพักของเด็กหญิงสุรัฐยา คูณกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 บ้านเลขที่ 55/252 ถนน สุขุมวิท 99 หมู่ 8 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านพัก สิ่งของเครื่องใช้ ได้รับความเสียหายทั้งหมด และเทศบาลตำบลพลูตาหลวงกำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือ นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ และคณะครู ได้ระดมเงินเพื่อช่วยเหลือ และมอบสิ่งของจำเป็น

ภาพ : นางสาวจิตรลดา บัวพันธ์ุ

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ